Támogatóink

Rólunk

Az egyesület célja a kulturális hagyományok, értékek őrzése, a határon túli magyarsággal és nemzetiségekkel való tevékenység kialakítása és ápolása. Célja továbbá megismertetni a a fiatalokat a magyar népi kultúrával, népszokásokkal, énekekkel, tánchagyományokkal, ezáltal hozzájárulva lokálpatriotizmusuk, identitástudatok fejlesztéséhez, erősítéséhez, valamint jövőbeni, szülőföldjükön való megmaradásukhoz.